API Forum

This forum is in read-only mode.
Please refer to our API support in case you have any questions.
We can be reached at api@e-conomic.com
e-conomic API developer forum

Find sidste fakturanummer

0
Hej,

 

Jeg har brug for at finde ud af, om en faktura allerede er bogført tidligere.

Hvilken funktion kan jeg benytte til dette?

(Jeg kan se den i websitet under Indstillinger->nummerserier->fakturanummer)
created Jan 8, 2014 by Cstahnke
0% Accept Rate
Q 4 A 0 C 7

1 Answer

0
Invoice.FindByNumber(numberToSearchFor)
answered Jan 8, 2014 by Christian Estrup
Tak for svar.
Jeg havde sådan set fundet den funktion, og testet den.
Grunden til at jeg spurgte er, at den ikke virkede korrekt.
Jeg havde tidligere indlagt en stribe fakturaer i kassekladden via API, og bogført dem via hjemmesiden.
Når jeg derefter kørte en Invoice.findbynumber(brugtnummer) returnerede den "nothing".
Kan dette skyldes måden fakturaerne var bogført på?
Hej igen.
Jeg har fundet ud af det.
Det skyldes at vi lægger fakturaerne ind som Financevouchers.
Selv efter bogføring kan de således ikke søges på fakturanummeret, men skal findes via "Vouchernumber".
Der er tilsyneladende ikke en "Voucher.findbynumber" funktion, så i stedet gør jeg dette:

Dim LastUsedSerialnumber as integer = MyEconomicSession.Entry.GetLastUsedSerialNumber
Dim LastUsedVouchernumber as integer= MyEconomicSession.Entry.FindBySerialNumber(LastUsedSerialnumber, LastUsedSerialnumber)(0).VoucherNumber
Jeg har så fundet ud af, at dette alligevel ikke kan bruges, da der kan være flere bilags serier.
Det ER fakturanummeret jeg skal bruge, og det virker altså ikke!
Selvom jeg kan se i "Nummerserier" hvad fakturanummer vi er nået til, kan jeg alligevel ikke få andet en "Nothing" ud af at søge på et nummer mindre, via "Invoice.FindByNumber"
Hvis posteringerne laves som FinanceVoucher, har de jo ikke noget fakturanummer - så ville du få ikke så meget ud af at søge på dét alligevel...
Ok - jeg var ikke helt klar i min melding.
Fakturalinierne kommer ind som financevouchers, og fakturaerne ind som "CashBookEntry.CreateManualDebtorInvoice"
Her sættes både bilagsnummer og Fakturanummer til fakturanummeret, hvorefter de bogføres.
Dette går gnidningsløst.
I så fald vil debitor-posteringen også resultere i en DebtorEntry - og DebtorEntry.FindByInvoiceNumber() er din ven :-)
Perfekt!
Tusind tak for hjælpen :-)
Visma e-conomic A/S
...