API Forum

This forum is in read-only mode.
Please refer to our API support in case you have any questions.
We can be reached at api@e-conomic.com
e-conomic API developer forum

Hvorfor melder denne kode fejl ?

0
Jeg er ikke en SOAP haj, men man skal jo starte et sted...

$client = new SoapClient('https://www.e-conomic.com/secure/api1/EconomicWebservice.asmx?WSDL', array('trace' = 1, 'exceptions' = 1));
//print_rr($client);
$client-Connect(array('agreementNumber' = AGREEMENTNUMBER, 'userName' = USERNAME, 'password' = PASSWORD));
//print_rr($client);
$debtorHandle = $client-Debtor_FindByNumber(array('number' = 1))-Debtor_FindByNumberResult;
//print_rr($debtorHandle);
$invoiceHandle = $client-CurrentInvoice_Create(array('debtorHandle' = $debtorHandle))-CurrentInvoice_CreateResult;
//print_rr($invoiceHandle);
$client-CurrentInvoiceLine_CreateFromData(array(
    'Number' = 1,
    'InvoiceHandle' = $invoiceHandle,
    'DeliveryDate' = '2009-07-23T21:48:00.011111',
    'ProductHandle' = $client-Product_FindByNumber(array('number' = 1))-Product_FindByNumberResult,
    'Quantity' = 2,
    'UnitNetPrice' = 2.5,
    'DiscountAsPercent' = 50,
    'UnitCostPrice' = 1.0,
    'TotalNetAmount' = 2.5,
    'TotalMargin' = 1.5,
    'MarginAsPercent' = 40))-CurrentInvoiceLine_CreateFromDataResult;
$InvoiceHandle = $client-CurrentInvoice_BookWithNumber(array('currentInvoiceHandle' = $invoiceHandle,'number' = 123))-CurrentInvoice_BookWithNumberResult;
echo 'Oprettet ok';

Koden fejler i denne linje: $client-CurrentInvoiceLine_CreateFromData(array(.................))-CurrentInvoiceLine_CreateFromDataResult;

Hvordan skal den stilles korrekt op, så den vil virke ?
created Jul 23, 2009 by jakobdo
0% Accept Rate
Q 4 A 4 C 0

8 Answers

0
Hvilken fejlmeddelelse får du?
answered Jul 24, 2009 by Adnecto
0
Error occured

Economic.Api.Exceptions.ServerException(E00000): An internal error has occurred. {id=518410511}
answered Jul 24, 2009 by jakobdo
0
Er der nogle steder man kan få disse fejlkoder oversat ?
Eller få en bedre fejl besked ?
answered Jul 24, 2009 by jakobdo
0
Hej igen,

Sorry, glemte at svare  

Er problemet løst, eller mangler du stadig hjælp ?
answered Aug 29, 2009 by Adnecto
0
Fejlkoden er vores interne id til at finde fejlen i vores log.

I dette tilfælde er følgende exception kastet:
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.

Men jeg går ud fra, at du har fået løst dit problem?

Henrik Christensen
e-conomic
answered Sep 29, 2009 by hch
0
Hej, jeg har en del af et projekt du kan få hvis du fortsat er interesseret. Jeg arbejdede med API'et og fandt ud af at PHP vist bare ikke helt opfører sig på samme måde som C# når det kommer til håndtering af wsdl og soap, i hvert fald var det ikke 100% hvad der stod i dokumentationen der også var tilfældet i applikationen.
answered Nov 7, 2009 by kristian
0
Hvorfor meldte denne kode fejl ?

Fandt vi ud af hvorfor koden meldte fejl ?
answered Dec 30, 2009 by Leif_M
0
Er det ikke det samme problem, som jeg stødte ind i - http//apiforume-conomiccom/how-can-i-use-debtor-createfromdata--t926html? Dvs. et simpelt array dur ikke som argument til CreateFromData?

/Kjeld
answered Dec 31, 2009 by ecodyr

Network

Find all the documentation and resources you need to build great apps.
Go to Developer site

Newsletter

Get the latest news and important info from the e-conomic developer world.
Sign up now

Visma e-conomic A/S
...