API Forum

This forum is in read-only mode.
Please refer to our API support in case you have any questions.
We can be reached at api@e-conomic.com
e-conomic API developer forum

Poster til kassekladden

0
Hi,

under oprettelsen af poster i kasekladden hav jeg opserveret i vores installationer, at forbindelsen til e-conomic kan afbrydes. Problemet her er, at jeg derefter ikke ved, om posten er bleven oprettet i e-conomic kladden eller ej. En til videre er posten bare bleven send igen, hviklet har ført til situationen, at vi har en del dobbelt posteringer i kladden.

Findes der en mulighed, for at sikre, at alle poster og dermed hele kladden kan overføres. Er det muligt, at starte først en transatkion, som rulles tilbage hvis en fejl opstå og dermed sikre, at posterne ikke overføres igen?

Eller er der en mulighed, at den sidste CashBookEntry, som er bleven oprettet, kan findes igen (med et seriennummer eller ligne) for at re-synkroniser overførselen ?
created Aug 18, 2013 by KVerwold
50% Accept Rate
Q 6 A 3 C 2

1 Answer

0
 
Best answer
Ved ikke, om I fik løst det her, men vi løste det ved at sætte et "flag" i vores egen database, fx

0 = skal overføres

1 = overfører

2 = overført

Når en overførsel sættes I gang, sættes flaget til 1. Lav en funktion, der sætter og gemmer fx "Øvrig ref" så man kan finde kladden igen, men som fejler hvis, det mindste går galt. Hvis denne melder tilbage, at alt er lykkedes, sætter I flaget til 2.

Næste gang funktionen kører, tager I først alle med flag 1, sletter dem fra e-conomic igen og kører overførslen igen.
answered Sep 20, 2013 by Alex Langberg
selected Sep 20, 2013 by KVerwold
Mange tak for svaret. Vi oplevede, at i øjeblikket hvor vi ikke fik svaret af e-conomic, posten har været oprettet i e-conomic alligeved, men vi markerede linjen hos os som fejl og sent drn næste gang igen hvilket resulterede i doppelt posteringer. hvor mange poster overfør i fra jeres system til e-conomic? I vores kladder ligger der op 500+ op til 1500 linjer. Jeg ved ikke om det har en betydning for transmissionen.
Hilsen Kristian
Så er der selvfølgelig også en del tid, hvor den kan miste forbindelsen i, med så mange linier. Vil tro det tager flere minutter, med så mange linier.

Men det burde fungere, med den metode jeg har beskrevetI skal bare sørge for at sætte et flag på hver eneste entry, der skal oprettes og ikke bare hele transaktionen. Så ved I præcis hvilke entries der er kommet over og hvilke der skal forsøges overført igen.

Som sagt, noget i den her stil:

transfer = 0 som standard

function transferInvoice {
  try {
    transferToEconomic
    return true
  }
  catch {
    return false
  }
}

if(transferInvoice) {
  transfer = 1
}
else {
  transfer = 2
}
Visma e-conomic A/S
...